Alquiler Equipo Magnetoterapia Ultramag Barcelona

Publicado en: ALQUILER, REHABILITACIÓN 2
Alquiler Equipo Magnetoterapia Ultramag Barcelona

Alquile aquí su equipo de Magnetoterapia Ultramag

Coloque el puntero encima de la foto

Agraïm la seva sol·licitud. En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), l'informem que les seves dades personals formen part de fitxers responsabilitat de Servicios de Alquiler lnclusivo, sent tractats per aquesta sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al servei sol·licitat i realitzar les gestions administratives necessàries per a la seva realització. Igualment l'informem que les seves dades personals poden ser utilitzats amb la finalitat de mantenir-li informat dels esdeveniments, productes i serveis propis que poguessin ser del seu interès. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a info@alquilerinclusvio.barcelonaa
LLOGAR
Vui llogar una Cadira de Rodes Electrica Lleugera Plegable

Social Media

Alquiler Silla Desprendimiento de Retina

Publicado en: ALQUILER, REHABILITACIÓN 2
								 Alquiler Silla Desprendimiento de Retina Barcelona
Alquiler Silla Desprendimiento de Retina Barcelona

Alquilar Sillas de Retina en Barcelona

Coloque el puntero encima de la foto

Agradecemos su solicitud. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de Servicios de Alquiler Inclusivo, cuya dirección es c/Major, 73 08901 Hospitalet del Ll., siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a info@alquilerinclusvio.barcelona
ALQUILAR
Alquiler de Sillas de Retina en Barcelona
www.alquilerinclusivo.barcelona

Social Media