Lloguer cadira de rodes plegables Barcelona

Publicado en: ALQUILER 2
Lloguer cadira de rodes plegables Barcelona

VUI VEURE LES OPCIONS DE CADA CADIRA DE RODES PLEGABLE

POSI EL PUNTER A SOBRE DE LA FOTO.

Agraïm la seva sol·licitud. En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), l'informem que les seves dades personals formen part de fitxers responsabilitat de Serveis de Lloguer Inclusiu, sent tractats per aquesta sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al servei sol·licitat i realitzar les gestions administratives necessàries per a la seva realització. Igualment l'informem que les seves dades personals poden ser utilitzats amb la finalitat de mantenir-li informat dels esdeveniments, productes i serveis propis que poguessin ser del seu interès. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a info@alquilerinclusvio.barcelona
VEURE
Vui veure cada una de les opcions de lloguer de cadires de rodes plegables

Social Media

Lloguer Cadira de Rodes Electrica Lleugera Plegable Barcelona

Publicado en: ALQUILER, MOVILIDAD 2
Lloguer Cadira de Rodes Electrica Lleugera Plegable Barcelona

Llogui aqui la seva cadira de rodes electrica plegable i lleugera

Coloque el puntero encima de la foto

Agraïm la seva sol·licitud. En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), l'informem que les seves dades personals formen part de fitxers responsabilitat de Servicios de Alquiler lnclusivo, sent tractats per aquesta sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al servei sol·licitat i realitzar les gestions administratives necessàries per a la seva realització. Igualment l'informem que les seves dades personals poden ser utilitzats amb la finalitat de mantenir-li informat dels esdeveniments, productes i serveis propis que poguessin ser del seu interès. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a info@alquilerinclusvio.barcelonaa
LLOGAR
Vui llogar una Cadira de Rodes Electrica Lleugera Plegable

Social Media

LLOGAR UNA CADIRA DE RODES PLEGABLE A BARCELONA

Publicado en: ALQUILER 2
Llogar una cadira de rodes plegable a Barcelona

Lloguer de cadires de rodes a Barcelona

Coloque el puntero encima de la foto

Agradecemos su solicitud. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de Servicios de Alquiler Inclusivo, cuya dirección es c/Major, 73 08901 Hospitalet del Ll., siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a info@alquilerinclusvio.barcelona
LLOGAR
Llogar una cadira de rodes a Barcelona

Social Media